Otevírací doba od 16.3

pondělí zavřeno

úterý

zavřeno
středa 15:00 - 21:00
čtvrtek 15:00 - 21:00
pátek 14:00 - 23:00
sobota 12:00 - 23:00
neděle 12:00 - 19:00

Restaurace

telefon: +420 776 010 978
e-mail: marekpsotka@seznam.cz

Minigolf

telefon: +420 777 261 403
e-mail: marekpsotka@seznam.cz

Bowling

telefon: +420 777 261 403
e-mail: marekpsotka@seznam.cz

Tenisový kurt

telefon: +420 777 261 403
e-mail: marekpsotka@seznam.cz

Ubytování

telefon: +420 725 695 695
e-mail: marekpsotka@seznam.cz

 

bowling-patolda-mikulovice

Věděli jste, že ...

Bowling je halový sport, ve kterém se hráč snaží hozenou koulí srazit co možná nejvyšší počet kuželek na konci dráhy.

Vybavení

K bowlingu je potřeba vyhrazená dráha obdélníkového tvaru, na jejímž vzdálenějším konci stojí deset kuželek uspořádaných do trojúhelníkové sestavy, jedním vrcholem k hráči. Od čáry přešlapu do středu první kuželky má dráha délku 18,29 m a je široká 1,05 m. Povrch dráhy je z lakovaného dřeva či podobného materiálu a navíc je obvykle ošetřen olejem. Každá kuželka je vysoká 38 cm a váží zhruba 1,5 kg. Hází se tvrdou plastovou koulí (jejíž hmotnost je udávána v librách), přičemž existují různě velké a těžké koule (hmotnosti 6 až 16 liber). Obvod koule však nesmí překročit 68,6 cm a hmotnost 7,25 kg. Pro snadnější uchopení mají koule tři mělké otvory na prsty. Mezi další prvky výbavy patří bowlingová obuv (tu lze v hernách i zapůjčit), dále pomůcky pro ruku a zápěstí (rukavice, tape (proužky) k obvázání hráčových prstů), též vložky, jimiž se vyzpevní díry v kouli, aby při odhodu lépe držela na ruce. Užívá se též utěrka k setření oleje, jíž se z koule stírá olej z čerstvě namazané dráhy.

Bowlingové koule

Nejprve se bowlingové koule vyráběly ze dřeva. Pak se používaly koule gumové. Ty se nejprve vyráběly z čisté gumy, když však ale Spojené státy na začátku čtyřicátých let vstoupily do druhé světové války, stala se čistá guma strategickou surovinou pro zbrojařský průmysl a pro bowlingové koule se začala používat guma syntetická. Mezi její největší výrobce tehdy patřily firmy Brunswick, Manhattan, Ace a Ebonite. Na konci padesátých let 20. století se započalo s výrobou polyesterových koulí. Jejich výhodou je dlouhé držení směru po odhozu i možnost jejich vyvedení v různých barevných kombinacích. Posléze polyesterové koule zcela vytlačily koule gumové. Na počátku 80. let byla firmou AMF představena polyuretanová koule. Ta se i přes svou poměrně vysokou cenu velmi rychle rozšířila mezi hráče bowlingu a vytlačila koule předchozí. Během poslední dekády 20. století se užívaly koule z reaktivního polyuretanu. Takové koule mají větší tření a lépe zajedou na hráčem zamýšlené místo. Na přelomu 20. a 21. století přišla firma Brunswick s koulemi z proaktivního polyuretanu. Ty jsou vyrobeny z polyuretanové pryskyřice obsahující malé krupičky. Umožňují hráčům snáze dosahovat strike (porazit všechny kuželky jedním hodem). Protože však byly koule pórovitější, absorbovaly více oleje, kterým se profesionální dráhy mažou, a dráhy bylo tedy nutné častěji mazat.

Princip hry

Hra se sestává z deseti kol, tzv. frame. V každém kole (s výjimkou posledního) má hráč dva hody na to, aby srazil deset kuželek na konci dráhy. V případě sražení všech deseti kuželek prvním hodem, tzv. strike, se druhý hod již nehází a hraje další hráč. Pokud se v desátém kole hráči podaří alespoň druhým hodem srazit všechny kuželky (tzv. spare), hází ještě jednou, tedy potřetí. V případě, že v desátém kole hráč prvním hodem všechny kuželky shodí, má ještě další dva hody.

Počítání bodů

Za každou sraženou kuželku má hráč jeden bod. Pokud hráč hodí strike, k hodnocení daného framu se mu připočítávají ještě body z následujících dvou vypuštění koule, v případě spare se mu k hodu připočítávají body z jednoho následujícího vypuštění (což je i důvod hodu navíc v posledním kole v případě strike). V jedné hře lze tedy dosáhnout maximálně 300 bodů (12 po sobě jdoucích striků).

Jak uhrát 300 bodů

Celkový počet 300 bodů se ve hře získá díky zahrání striku ve všech 10 kolech (framech). Protože tedy bylo všech 10 kuželek sraženo jedním hodem (tedy strikem), jsou k bodům získaným v aktuálním frame (10 bodů) připočítávány bodové zisky z následujících dvou framů.